Veřejné-osvětlení.cz Servis a správa veřejného osvětlení / firma Hofmeister / Olomouc

Defektoskopie

Defektoskopie

Defektoskopie

Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s naší službou v oblasti vyhledávání a odstraňování poruch zemních kabelů. Naše firma působí již 16. let v oblasti poskytování technických služeb jako správce místních sítí veřejného osvětlení ve 26 obcích Olomouckého kraje. Z naší zkušenosti víme, že stav kabelových sítí veřejného osvětlení je v mnoha obcích na hranici provozuschopnosti. Tento stav je zapříčiněn především neodbornou opravou narušených kabelů při pokládkách ostatních inženýrských sítí ze stran firem provádějících výkopové práce, kteří ke kabelům veřejného osvětlení a místního rozhlasu nemají respekt. Narušený nebo neodborně opravený kabel po vniknutí vlhkosti v krátké době prohoří až do zkratu a vyřadí z provozu daný úsek.

V oblasti defektoskopie provádíme:

  • Úsek ve zkratu mezi sloupy lokalizujeme
  • Vyměříme přesné místo poruchy včetně hloubky
  • Provedeme opravu kabelu – Raychem spojky
  • Zapojíme a zprovozníme úsek do normálu
Defektoskopie - radiodetection

Defektoskopie - radiodetection

Technologie diagnostiky a defektoskopie vychází z použití vlastní sady přístrojů „Radiodetection“, která se skládá z příjímače a vysílače. Vysílačem se aplikuje signál do kabelu a příjímač tento signál detekuje v místě poruchy – použití sady s tzv. A – rámem. Pro poruchy s hodnotou svodu nad 2 Mohmy můžeme použít také rázovací a zkušební přístroj 5kV VEB-ROBOTRON tzv. propalovák. Tímto přístrojem Vám můžeme také provést napěťovou zkoušku opraveného kabelu pro 100% jistotu izolačního stavu. V kombinaci všech měřících metod, můžeme zaručit vysokou úspěšnost odhalení kabelových poruch.

Nejčastější zdroje poruch:

  • zalévané spojky v krabicích ACIDUR – neodborné technologie
  • zalévané litinové spojky – nevhodné zalévací hmoty – asfalty
  • zaizolované nakopnuté kabely – bagrem, krumpáčem atd.
  • špatné uložení kabelu – bez písku atd.