Veřejné-osvětlení.cz Servis a správa veřejného osvětlení / firma Hofmeister / Olomouc

Vítá vás firma Hofmeister – veřejné osvětlení

Veřejné osvětleníNaše firma byla založena v roce 1992 a jako soukromá firma se mezi prvními začala vážně zabývat kompletní problematikou obecního veřejného osvětlení s vlastními montážními plošinami. Hlavní aktivita je zaměřena k realizaci výstavby, údržby a správy místních sítí veřejného osvětlení v malých městech, obcích a podnicích Olomouckého regionu.

Veřejné osvětlení obcí

Veřejné osvětlení obcí, patří do oboru veřejně prospěšných služeb a jeho význam v současnosti neustále roste, protože působí jako prvek zvyšující noční bezpečnost osob a majetku. Nové moderní technologie osvětlovacích soustav kladou stále vyšší nároky na úroveň provozu,obsluhy a údržby. Je nezbytně nutné,aby se o takové technologie správně a hospodárně pečovalo a řádně je taktéž používalo.

Do oblasti veřejného osvětlení spadá mimo jiné osvětlení ulic, silnic, pěších zón, parků a architektonické
nasvícení budov včetně slavnostní a vánoční výzdoby. Tyto funkce vytváří vlastní osobitost obcí a atraktivitu daného prostředí.

Kvalitní údržba veřejného osvětlení je jedním ze základních předpokladů udržení dobrých parametrů zařízení, dosažených při jeho výstavbě včetně zajištění bezpečného provozu a životnosti celé sítě.

Naše snažení klade velký důraz na kvalitu odvedené práce a spolehlivost.
Ceny energií nás přesvědčují, že trvalé snižování energetické náročnosti světelných soustav za použití moderních technologií světelných zdrojů a svítidel je cesta správným směrem.

Nové technologie dohledu a řízení rozvaděčů veřejného osvětlení.

Nárůst spokojených zákazníků potvrzuje naši kvalitu prováděných služeb v tomto oboru.